Noć(i) želja

3

“A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu.”

Milostivi. Koji sve vidi i sve čuje, Onaj čije je znanje beskrajno. Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost. Koji je izvor  smirenosti i spasa, Stvoritelj, Opskrbitelj, Onaj koji mnogo poklanja – da li je moguće da baš On, Uzvišeni Gospodar, ispunjava želje samo jednu noć u godini?

Allahova veličina je neizmjerna, On je El-‘Azim. Stvorio nas je u najljepšem obliku, dao nam razum i u Kur'anu nas je oslovio kao one koji su razumom obdareni. Subhanallah. Pa jel moguće da baš mi, opisani kao takvi, imamo toliko nisko mišljenje o Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova, Gospodaru onoga što mi ne vidimo, niti to možemo pojmiti?

Nismo li mi, muslimani, obradovani sedždom – mjestom gdje smo najbliži Onome čiji se Arš nalazi iznad sedam nebesa? Mjestom gdje se dove primaju. A sa koliko sedždi dnevno smo počašćeni? Nismo li mi, razumom obdareni, počašćeni namazom u noći, kada Uzvišeni Allah silazi na prvo nebo i pita – „Ima li ko šta da traži pa da mu dam?“ Svaku noć. Allahu ekber! Treba li nam onda uopće bilo kakva noć u kojoj se želje ispunjavaju, kad nam je Allah, dželle ve'ala, dao da svaku noć svoje želje Njemu predočimo pa da ih On ispuni, jer je On El-Mu'min – Onaj koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost.

Nije li nas El-Vedud počastio ramazanom, sehurima, iftarima i rekao da se dova postača pred iftar ne odbija? A šta je dova? Želja, zar ne?

Jesmo li zaboravili da se dove(želje) putnika ne odbijaju? Niti se odbijaju one koje se izreknu dok se Allahova milost, putem kiše, spušta na zemlju. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.

“Allah oslobađa određeni broj Svojih robova od Vatre svake noći” (Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed, hadis hasen, Sahihu Džami`a, 759, Albani)

Može li nam nakon ovoga podsjećanja i pasti na pamet da postoji samo jedna određena noć u godini za ispunjavanje naših želja?!

Ne mogu reći da me ne boli ta laž i potvora na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zbog hadisa o tzv. noći želja koji se kolaju po portalima i stranicama, ali ono što me od toga više boli jeste činjenica da je naše mišljenje o Allahu manjkavo. Pa zar naš Uzvišeni Gospodar, koji nam je sve podredio, može za naše želje biti dostupan samo jednom u godini? Zar to nije negiranje Njegove Uzvišenosti i Plemenitosti i svih osobina kojima je On Sebe Uzvišeni opisao?

“Zaista Allah dželle ve'ala, drži Svoju ruku ispruženu tokom cijele noći, primajući pokajanje onih koji su griješili danju, a danju pruža ruku, primajući pokajanja onih koji su griješili noću, sve dok sunce ne izađe sa zapada (kao jedan od predznaka Sudnjeg dana).“

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista je tvoj Gospodar živ i plemenit, stidi se Svoga roba kad Mu digne ruke da ih vrati prazne.” (Ebu Davud, Et-Tirmizi, i Ibn Madže).

U hadisi-kudsijju Uzvišeni veli: “Najdraže čime mi se Moj rob može približiti jesu farzovi, ono što sam mu naredio. Moj rob se Meni neprestano približava nafilama – dobrovoljnim ibadetima, sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, njegova ljubav prema Meni prevlada pa njegov sluh, kojim sluša, bude samo radi Mene; ruka njegova kojom prihvata, čini to samo radi Mene; noga njegova kojom korača, korača samo radi Mene. Ako od Mene nešto zatraži, Ja mu udovoljim, a ako se Meni utječe, Ja ga zaštitim.”

Razlog pisanja ovog teksta nije rasprava i dokazivanje. Razlog pisanja ovog teksta jeste da podsjetim i sebe i vas da nas Allah, subhanehu ve te'ala, nikada, ni koliko treptaj oka, ne ostavlja same i da On, Plemeniti, svakodnevno ispunjava naše želje i potrebe.

On, Milostivi, ne treba nas, mi trebamo Njega, Uzvišenog. Pomislimo samo šta bi samo bilo sa nama da jedan dan opskrbe nemamo. Da jedan dan izgubimo sve što imamo, svaku Allahovu blagodat. Da li je za naše potrebe dovoljna samo jedna noć u godini?! Razumom obdaren insan će razmisliti, i shvatiti da mu nije potrebna nikakva posebna noć, atmosfera, ceremonija za obraćanje svome Uzvišenom Gospodaru, osim da digne ruke i dovi. Iskreno, iz sveg srca. U svako doba dana i noći.  Umjesto lažnih predaja o tzv. noći želja, Allah nas je obradovao boljim- svaka noć nam može biti ona u kojoj se naše želje ispunjavaju.

Suada

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *