Bolji je biser u školjki dobro čuvan već biser na konac nanizan

4

 

Pokušala sam puno puta da vam pokažem, da vam približim, da vam uljepšam ovu smirenost, ovu milost.

Pokušala sam. Bezuspješno. Možda vam je srce i htjelo da čuje pa da se raduje, ali je nefs pobijedio.  Na kraju sam pustila. Ne vrijedi, rekoh, ovako. Okrenula sam se od vas, otišla u drugi, čvršći zagrljaj. U zagrljaj Islama. Ponašanje je najbolja da'wa,i tako sam pokušala, ali opet ste me osudile, rekavši da sam radikalna. Pa, kad bolje razmislim, jesam. Radikalna sam u ljubavi prema Jedinome Gospodaru i prema Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, našem najboljem učitelju. Ovaj me radikalizam naučio da je pokornost Uzvišenom Allahu bolja i ispravnija od pokornosti strastima i dunjaluku. Naučio me je da su stope najboljeg čovjeka, koji je koračao planetom, stope koje treba slijediti. Ali vam to ne rekoh. Na trenutak se pobojah da ćete pogrešno shvatiti. Uglavnom „radikalizam“ i „ljubav“ kod nas danas ne idu skupa.

I ne pravim se ja bolja od vas, Allah zna najbolje. Sad bih mogla opet sa vama noćima pričati i biti ona ista. Ustvari, nisam se ni promijenila, još uvijek sam “ona ista”, samo sam okupana milošću. Ništa se nisam promijenila. Vi ste promijenile svoje gledište. Lakše je s masom osuđivati, nego sjesti pa razmisliti.

I ja sam činila greške koje insan ne bi oprostio, ali Allah je Onaj koji prima pokajanje i Onaj koji prašta. Et-Tevab. El-Gaffar. Povratak Njemu je najveća pobjeda na dunjaluku. To zna srce koje je iskušano pa spašeno. Prošlo je ono mnoge osude i presude. Valjda zbog dobro uvriježene rečenice, koju prihvatismo kao nepobitnu činjenicu, da vuk dlaku mijenja ali ćud nikad. Ne znam. Možebit’ da je i tako. Ali, pokazuje li svako od nas tu pravu ćud? Ili smo se „oklopili“ oklopima dunjalučkim pa ne damo da istina uzme zraka. Da se nadiše slobode. Ne damo sebi da mislimo. Razmislimo. I kažemo što vidimo. Sami smo sebi to zabranili, kad smo nefs svoj da caruje pustili. Pa slobodom nazvasmo sve što je čistoj duši zatvor. Oslobodismo se okova okovima. I šejtana prokletog uzesmo za prijatelja. Neprijatelja. Sve svoje odaje smo mu dostupnim učinili, i tijela više ne skrivamo, njemu se uljepšavamo. Šejtan je to. Proklet od Allaha, zanavijek. Pa i bolje je od nas zavarao. Uljepšavao zabranjeno. Pronašao je najslabiju tačku našu. Ljepotu. Dar od Allaha Uzvišenog. Šaputao je da lijepo treba da se pokaže svima. Eh, zašto umjesto kože ne pokazasmo lijepu pamet.

Možda jednom shvatite zašto sam umjesto noćnog izlaska izabrala sedždu i zašto sam umjesto šminke izabrala abdest. Zašto noću, kad se vi vraćate iz „života“, ja tek polazim u „život“, pred svoga Gospodara. Možda shvatite. Izabrah, voljom Plemenitog, prigrliti nešto vječnije a ne prolazni dunjaluk. A svi znamo da će proći. Vidimo. Svaki dan nas nestaje pomalo. Propadamo. Zemlji se vraćamo, tamo gdje smo počeli.

Nisu me pokolebala ismijavanja prolaznika. Nasmijaše me mnogi kad upitaše da li se mahrama može prestati voljeti pa skinuti, kad dosadi. A ne znaju oni da „onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća.“ (Lukman, 22) I pitaju. Ispituju. I čude se otkud ja u svemu tome. A ja slobodna i smirena zahvaljujem Allahu  na blagodatima svim.

Bolji je biser u školjki dobro čuvan već biser na konac nanizan.

Shvatit ćete sigurno jednom.  A molim Allaha da tad ne bude kasno. Amin.

Suada.

Svim iskušanim – priča Sada ibn Ebi Vekasa

3

Hvala Allahu, koji nas je uputio na pravi put, koji nas je počastio pruživši nam šansu da budemo od stanovnika Dženneta, i odredio da budemo sljedbenici Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Zasigurno svako od nas ima svoju priču o povratku u islam. Onu lijepu ili, u našim očima, manje lijepu. Iskušenje, koje nam Allah, Poznavalac javnog i tajnog, dadne da bismo očvrsnuli, naučili i postali bolji vjernici. Allahu ekber.

Svim iskušanim, koji bi možda u teškim trenucima pokleknuli i odustali od svoje borbe ka Allahovom zadovoljstvu, želim ispričati jednu od životnih priča Sada ibn Ebi Vekasa. Ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je među prvima primio islam. Njome nas sve samo želim podstaknuti na dalju borbu, jer Allah ne ostavlja na cjedilu svoje iskrene robove, koji streme Njegovoj ljubavi.

Sad ibn Ebi Vekas u svome plemenu bio je poznat po izrazitom dobročinstvu prema svojoj majci. Nakon primanja islama, njegova majka čuvši za njegovu „novu“ vjeru, zarekla se da neće jesti niti piti, ukoliko se Sad  ne vrati vjeri svojih predaka. Sad, znajući da je islam prava vjera, majku nije poslušao, ali ju je obilazio svaki dan i na lijep način postupao sa njom. Donosio joj je nešto hrane i pića i  tražio  da odustane od svoje nakane kako ne bi naštetila zdravlju. Međutim, majka je bila uporna i čvrsta u svojoj odluci, te nije odustajala. Nakon nekoliko dana nekonzumiranja ni hrane ni vode, počela je slabiti. Ponavljala je zakletvu da neće ništa ni pojesti ni popiti, makar i umrla, sve dok njen sin ne odbaci svoju vjeru. Tada joj je Sad ibn Ebi Vekas odlučno rekao: „O, majko, ja tebe zaista toliko volim, ali više volim Allaha i Njegovog Poslanika. Tako mi Allaha, kad bi ti imala hiljadu duša pa ti jedna duša iza druge izlazila, ja opet ne bih svoju vjeru napustio!“ čuvši te riječi i vidjevši odlučnost kojom je Sad to rekao, odustade od svoje zakletve i poče jesti.

 

Nismo li se svi u nekom trenutku susreli sa ovakvim ili sličnim slučajevima u našim porodicama? Nismo li se naslušali zakletvi i prijetnji od svojih bližnjih? Nisu li one sve bile samo prazne riječi? A zašto? Kada naši najbliži, a najčešće roditelji, vide odlučnost u našim očima, primijete je u našim srcima i dobiju potvrdu sa naših usana, popuštaju. Jer svjesni su Istine kojoj težimo, priznali to oni ili ne.

Vjerujem da većina roditelja na ovaj način ispoljava neku vrstu brige. Strah od nečeg, što im je strano ili nedovoljno objašnjeno. U tom slučaju mi imamo pune ruke posla. Najprije s osloncem na Uzvišenog Allaha, a zatim sa dobročinstvom prema roditeljima i na koncu sa znanjem.

Pitam se, subhanallah, kakav bi naš uspjeh bio, kada bismo se ovako odlučno držali svoje vjere i onoga na čemu je bio naš voljeni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem?

I Sad ibn Ebi Vekas, sigurno nije jedini ashab koji je izašao kao pobjednik nad iskušenjem koje mu je Allah dao da vidi kako će on postupiti.

Priče ashaba, radijallahu anhum, i jesu došle do nas da, primjerom, vidimo njihovu ljubav prema islamu, Gospodaru i Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sad se oslonio na Allaha, Plemenitog i Njegovu pomoć i bio je siguran da će uspjeti.

Zato, ne posustajmo pred dunjalukom. Borimo se. Koliko god je potrebno, istinski oslonivši se na Allaha. Njegova pomoć je uvijek bliža nego što mi i mislimo.

Priča Sada ibn Ebi Vekasa bila je razlog da napišem ovaj tekst, a sutra, Allah najbolje zna, možda upravo vaša borba bude razlog pisanja mnogih priča. Kao savjet i primjer onima kojima fali samo jedan korak do uspjeha.

Ostavimo samo najbolje primjere iza sebe.

 

Suada.

Volimo te, a nismo te vidjeli Poslaniče

1

Moj Poslaniče, pitam se jesi li znao, dok si Allahu na sedždi plakajuć’ za ummet dovio, da će te danas tvoj ummet na cjedilu ostaviti? Dušmani su na tvoje ime klevetu bacili i mubarek lice tvoje su karikaturama ismijali. A ti se nisi štedio. Tvoje se tijelo nije odmaralo, zbog nas si se trudio. Da budemo tu gdje smo. Nas – dvije milijarde. Elhamdulillah.

Samo, nisu oni Poslaniče svjesni da je Allah, Uzvišeni pomen na tebe visoko uzdigao. Da je On, Sveznajući, odredio da uz Njegovo ime i tvoje spominjemo. Svaki dan, izgovarajući – La ilahe ilallah Muhammedu resulullah. Poruka je ovo njima, da nikom osim sebi naškoditi neće.

I da si danas među nama, znam da ne bi zamjerio. Sve uvrede bi prebolio, kao onda na Taifu, i Allaha bi za uputu svoga ummeta molio. Jer si Allahov miljenik. Njegov najdraži rob. A ko to može Allahu mio biti i sa trunom oholosti u grudima?

Najdraži učitelju, iz života tvoga pouke uzimamo, i uzorom te zovemo, jer ništa drugo do uzora nisi. Svijetla tačka u historiji čovječanstva si. Mnogi su o tebi najljepše rekli. Mada, to nama ništa ne znači. I da ništa nisu rekli, mi znamo ko si i koliko vrijediš. Svjetovima kao milost poslan si.

Šefa'atu tvome se nadamo, jer si naš zagovornik na Sudnjem danu, inšallah. Jedini, koji ćeš toga dana, Gospodara Svjetova moliti za svoj ummet. Za nas, Poslaniče, voljeni.

Pa kako da te nakon ovoga ne volimo? Kako da te ne slijedimo? Kako da se opiremo kada čujemo da si nešto, Allahovom voljom, naredio ili zabranio?

A ima nas…

Koji kažemo da te volimo a salavate ne donosimo kad tvoje ime u razgovoru spomenemo.  Dozvoljavamo da se prosipa krv muslimanska i to mirno posmatramo, a rekao  si da je čast vjernika  kod Allaha veća od časti Kabe, njegov imetak, krv. Čitamo  hadis “Ne zavidite jedni drugima, nemojte lažno povećavati jedni drugima cijene robe, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite, Allahovi robovi, braća. Musliman je brat muslimanu: ne čini mu nasilje, ne ostavlja ga na cjedilu, ne laže ga, ne omalovažava ga. Bogobojaznost je ovdje!”, i ipak nastavljamo da radimo suprotno?

Poslaniče voljeni, dio smo ummeta tvoga. Ti si plakao za nas, a mi smo danas ovakvi… Razjedinjeni, iako si oporučio da smo mi muslimani zidovi jedne zgrade, da smo jedno tijelo…

Ima nas…

Tvojim stopama idemo i sunnetom se tvojim kitimo, bez obzira na sve. Voljela bih, Poslaniče, i takve da nas vidiš. Da budeš ponosan. Na svoju braću koji te nisu vidjeli, a vole te, više i od sebe samih. Jer boljeg od tebe ne upoznasmo.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje, pa rekao: “Es-selamu alejkum, boravište naroda koji vjeruje, i mi ćemo vam se, inšallah, pridružiti. Volio sam da smo vidjeli našu braću.” Rekoše: “Nismo li mi tvoja braća, o Allahov Poslaniče?” “Vi ste moji ashabi, a moja braća su oni koji još nisu došli na ovaj svijet.” Rekoše: “Kako ćes poznati one koji još nisu došli, od tvog ummeta, o Allahov Poslaniče?” Reče: “Reci mi, kada bi čovjek imao konje s bijelim biljegom na čelu, da li bismo ih mogli prepoznati među potpuno crnim konjima?” Rekoše: “Mogli bismo, Allahov Poslaniče.” On reče: “Naša će braća doći svijetlih (bijelih) lica i čisti od abdesta, a ja ću ih predvoditi na Havd (vrelo Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem). Od mog Vrela neki ljudi će biti odgonjeni kao što se odgone izgubljene deve. Dozivat ću ih: ‘Dođite ovamo!’ – no bit će mi rečeno: ‘Promijenili su se, doista, poslije tebe, o Poslaniče’ – a ja ću im kazati: ‘Daleko bili, daleko bili!’” (Hadis bilježi imam Muslim, Ibn Madže, Malik, Ahmed, El-Nesai i drugi)

 

Suada Husić

Muslimanko,čuvaj svoj hidžab

1

Danas je, muslimanko, tvoj hidžab put džihada. Ne posustaj u toj borbi. Čuvaj ovaj poklon. Čuvaj ga čvrsto, jer dar je od Allaha tebi i meni. I ustraj. Ne daj da ti komadić po komadić od odjeće dostojanstva otkidaju. Ne zarad mode. Jer ona je prolazna, a Džennet je prostran. Hrli njemu. Hrli Allahovom zadovoljstvu.

Pokrij ramena i prsa svoja. I podbradak. Rukave do zgloba svuci i hlače zaboravi. Jer je tako ljepše i bolje po nas. Sigurno je i teže, ali znaj da je to borba u kojoj će ti Allah, El-Fettah – koji rješava sve vrste teškoća i problema, pomoći i kao pobjednicu izdići.

Ustraj i ostani bedem čvrsti. Postojana i samo Allahu pokorna.

Ne daj šejtanu da slavi, kad si već odlučila i svijetu usprkosila, pa odjeću pokornosti obukla. Ne daj mu da se raduje kada pokuša da te nagovori da oskrnaviš od farza. On, prokletnik, prijatelj nam nije, već je oholnik, od Allaha mu je obećanje vječni Džehennem.

Ne vjeruj ni Zapadu kad ti kaže da manekenka pod hidžabom možeš biti, ili reperica, ili neka tamo muzičarka. Ne, to ne pristaje muslimanki. Nije ni od sunneta. To je čista zabluda. Kada pred Allahom budemo stajale i budemo pitane zašto smo svoj hidžab upropastile, ni moda ni Zapad kao izgovor neće prihvaćeni biti.

I znaj da si lijepa. Najljepše oči imaš. Oči koje gledaju ispred sebe, a ne  ono što ih se ne tiče. I najljepše lice, lice muslimanke, porumenilo od stida. Zato ti šminka ne treba, jer je stid, prvenstveno od Uzvišenog Gospodara, najbolja šminka. Tebi ne pristaje ni previše govora a ni smijeha. To su stvari koje umrtvljuju srce. Ni gibet, niti prenošenje tuđih riječi, a tak miješanje sa muškarcima nije ono čime se muslimanka treba okititi. Okiti se samo najljepšim osobinama, po uzoru na naše plemenite majke vjernika. I traži znanje, jer se najviše Allaha boje, od robova Njegovih,učeni.

Ne pišem ti ovo, sestrice, da ti dijelim kritike i nalazim ti mahane. Ni sama od mahana nisam čista. Ja ti ovo jer te volim. Da si i na kraju svijeta, ja te opet volim, kao sestru po vjeri.

Nadajući se Džennetu i tebe želim tamo vidjeti. A opet, ko zna, možda tvoja ruka bude ona koja će mene povesti u Džennet, i spasiti me Allahovom milošću, od vječne vatre.

Suada.

Hidžab, moja sloboda

2

Sjećam se kad sam se pokrila. Bilo je to prije više od četiri godine. Ustvari, skoro pet. Februar, petnaesti. Najljepši dan. Najsunčaniji i  najsvjetliji – u mome srcu. Iako, realno ne znam kakvo je zaista bilo vrijeme. Nije bilo ni bitno kad sam ja nosila proljeće u svojoj duši. Letjela sam gradom taj dan. Milovalo me Sarajevo, kao nikad do tad. Divilo se mome hidžabu. Mojoj kruni na dunjaluku, i na Ahiretu, inšallah.

 

Kao da su se i svi ostali radovali mom proljeću. Kao da su mi čestitali na uspjehu. Na pobjedi nad šejtanom. Oh, kako je lijepo biti pokriven odjećom stida, onom koju je Uzvišeni Gospodar  propisao.

Na svakom koraku primijećivala sam pokrivene sestre. Selamile su me i kao da su mi svojim osmijehom davale do znanja da i one znaju da je to moj prvi dan sa hidžabom.

Tad sam zavoljela cijeli dunjaluk. U mome srcu je bilo mjesta za sve one koji vole Allaha, subhanehu ve te'ala, i Njegovog  Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mogla sam zagrliti svaku muslimanku koja je imala mahramu, poljubiti svaku nanu u džamiji… Ma čitav ummet bi mogao stati u moj zagrljaj…

To je bila istinska radost. Oslobađanje iz okova. Bijeg iz tamnice. Sve moje brige su nestale. Moja prsa su postala prostrana. Postala sam svjesna da je sa Allahom sve lahko.

Ja se možda  razlikujem  od većine vas koji ovo čitate, jer sam prvo stavila hidžab pa tek onda počela učiti vjeru. Da, imala sam neke osnove i uspostavljen namaz, ali ja čak nisam ni znali koji su propisi hidžaba. Zapravo, nisam znala da uopće postoje neki propisi.

Natovarena grijesima, molila sam Gospodara da mi pomogne, da olakša terete koji su bili natovareni na moja krhka, ljudska leđa, a On, Plemeniti, me je nadahnuo da pomislim da će hidžab biti najbolje rješenje. A i jeste, hidžab je bio najbolje rješenje.

Pokrila sam se onako kako sam viđala druge djevojke da se pokrivaju – hlače i tunika. Ukrašavala sam svoj hidžab, valjda jer sam jadna mislila da ću  ukrašenija biti draža Gospodaru,  neznajući da hidžab ne može biti ukras sam po sebi.  Vremenom sam napredovala.

Doslovno, hidžab je bio moja kapija u islam.

Dijelila sam svoju radost sa svima. Objašnjavala koliko me samo pokrivanje učinilo smjelijom i odlučnijom. Željela sam napredovati. Željela sam svima dati do znanja da je hidžab oslobađanje  a ne zatočeništvo, kao što mnogi misle. Moja mahrama me nije sputavala ni u čemu. Sve što sam zamislila postići, naravno što je u okvirima Šerijata, uspjela sam. I dan danas hrlim naprijed, sa mahramom i ubjeđenjem da je Allah na mojoj strani.

Od blagodati hidžaba jeste i to što se ljudi  preda mnom stide i ustručavaju se pričati svašta. Također, ne zovu me na mjesta koja ne dolikuju muslimanki. Elhamdulillah, olakšali su mi, pa ne moram objašnjavati da jednoj muslimanki nije mjesto svugdje.

I dan danas mojim bićem kolaju isti osjećaji. Ista, pa čak i veća ljubav prema hidžabu, prema Allahu, Uzvišenom, i Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Možda više ne pokazujem tako očito koliko uživam, koliko sam ponosna i koliko se radujem svakoj muslimanki koja se pokrije. Radujem se i onim muslimankama koje ne nose hidžab, a malo im treba. Možda neka od njih, baš kao i ja što sam, traži bijeg od dunjalučkih briga i moli Allaha da joj otvori puteve. I razmišlja o hidžabu, kao rješenju. Ako si ti jedna od njih, mila moja sestrice, znaj da je hidžab najbolja zaštita. Ako te je Plemeniti Gospodar nadahnuo da razmišljaš o njemu, znaj da je to najbolje za tebe.

Dunjaluk prolazi, kao što vidiš. Neko se Allahu vrati mlad, a neko star. Mi ne znamo kad ćemo, ali barem se možemo pripremiti za taj povratak. Najbolje kako možemo – zaštitom, hidžabom. I dovom da Allah primi naš  ibadet nošenja hidžaba, koji bi mogao biti sebeb našeg ulaska u Džennet.

Suada.

Poruka meni i tebi

2

Ako si zaboravila svoju svrhu na ovome svijetu,vrijeme je da se probudiš. Vrijeme je da se osvrneš oko sebe i pogledaš da ljudi odlaze na vječni počinak. Oni bliski tebi, i oni daleki. Svi se vraćaju Gospodaru, sa djelima koja su spremili tokom života. Jedni sretni, a drugi nesretni.

Vrijeme je da se trgneš. Da učiniš nešto za sebe i svoj Ahiret, jer ćeš se sigurno jednog dana kajati što nisi učinila više. A mogla si. Znaj da, ako se ne potrudiš, ne postaneš bolja, Allah će te zamijeniti. Na tvoje mjesto doći će ona koja će uraditi mnogo više nego ti. Bit ćeš zamijenjena, baš kao što je Allah jedne narode mijenjao drugim, koji su zapostavljali svoje uloge, činili grijehe, i na Zemlji nered sijali. I bit ćeš zaboravljena. Slava će pripasti onoj koja bude hrabrija. Koja će ignorisati lijenost.  Koja će znati da je njen cilj Džennet – prostan koliko nebesa i zemlja. I hrlit će mu, bespogovorno. Koristit će svaki mogući način, koji ti nisi iskoristila. Znam, i tvoj je cilj Džennet. Ali šta činiš da ostvariš svoj cilj? Put do Dženneta traži besprijekornost. I ustrajnost.Svjesna si da imaš mnoštvo različitih načina da dođeš do Dženneta. I vrijeme je da ih iskoristiš.

Kćerka si – čini dobročinstvo svoji roditeljima. Budi neumorna u tom dobročinstvu. Dovi za svoje roditelje. Čini im hizmet, koliko možeš. I budi sretna što imaš roditelje i priliku da im činiš dobro.

Supruga si – budi smiraj svome mužu. Radost njegovih očiju i njegovog srca. Ako nailaziš na poteškoće strpi se. Olakšanje sigurno, sa tegobom, dolazi. Sunce će zasijati nakon mnogo tmurnih dana. Budi uvjerena da te Allah voli, i da iza tog iskušenja dolazi velika nagrada, inšallah. Sigurno si slušala ili čitala priče sestara čijim su sebebom i dovom muževi postali bolji, u svakom pogledu. Pa  ne odustaj od dove. Njome ćeš, zasigurno, uljepšati i svoj i njegov život.

Majka si – budi uzor, najljepši, svojoj djeci. Ostavi iza sebe emanet, ponosit na svoju majku koja ih je naučila prvim riječima, prvim harfovima Kur'ana, prvim surama. Naučila ih živjeti islam. Naučila ih dovi koju će za tebe učiti.  Djeca su blagodat. Najljepši poklon dunjalučki. Uživaj u njemu, svaki dan. Budi zahvalna Allahu, Uzvišenom, što te počastio potomstvom, koje će jednog dana inšallah, biti prvaci. Hafizi. Učenjaci. Pomagači.

Sestra si svakoj muslimanki. Prijateljica njena. Budi joj podrška i podstrek. Imaj na umu da ćeš joj pomoći lijepom rječju i savjetom. Ne omalovažavaj njene stavove. Sakrij od ljudi njene greške pa će i Gospodar sakriti tvoje, onda kada bude najviše trebalo, na Sudnjem danu.

I žena si – budi kao pčelica, vrijedna, neumorna, koja od cvijeta pravi ukusni med. Lijek za ljude. Ostavi nešto iza sebe, po čemu ćeš ostati zapamćena. Imaš žene iz vremena poslanstva, kao najbolje uzore. Svaka je ostavila neki trag za sobom, koji ih čuva od zaborava. Uzor, kao i one, možeš biti i ti onima koje dolaze poslije tebe.

Tvoj hidžab je tvoja da'va, ne zaboravi. Gdje god se pojaviš, tvoj stav i tvoje dostojanstvo govore umjesto tebe. Hidžab te odgaja. Uljepšava tvoj ahlak. Zato nemoj da ga skrnaviš  javnim griješenjem. Sjeti se da si ogledalo Islama. Ako drugi krenu tvojim čistim putem, znaj da si uspjela. Ako pak krenu putem koji si zaprljala nosićeš i njihove grijehe napravljene tvojim sebebom.

Dostojanstveno se kreći ulicama dunjaluka. Ne zaboravi da je sve prolazno. Svaki tvoj korak naprijed, korak je koji vodi kraju. A na kraju – vječnost. Kakva će ti vječnost biti zavisi u čemu si potrošila dunjaluk. Vrijeme je tvoj imetak. Prikupljena zarada posljedica je utrošenog imetka. U šta si ti svoj imetak potrošila?

Dobro gledaj ko su tvoji uzori. Da li stremiš  prolaznom blještavilu ušiminkanih lica, koji će poslije javnog osmijehivanja ostati nasamo sa svojim ogoljelim dušama? Misliš li da su oni sretni kad ostave svoje maske po strani i suoče se sa stvarnim životom – problemima u braku, sa djecom, sa samim sobom.  Oni sigurno nisu sretni.

S druge strane tvoji su mogući uzori tvoje sestre u vjeri, u očima svijeta, jadne. Zamotuljane. A ustvari pobjednice. Upitaj ih da li su sretne? Upitaj ih koji im je najdraži trenutak u danu. Reći će ti – osamljivanje sa svojim Gospodarom. Na namazu. Uz Kur'an. Kada svi okovi dunjaluka padnu s pleća. Kada kičmu saviju i dugo na sedždi ostanu.

Paradoks ovog dunjaluka, zar ne, da si uzdignuta kad na sedždi plačeš? Kad misliš da riječi izgovaraš u prazno, a zapravo svaka riječ stiže na pravo mjesto. I ne samo riječ, već i uzdah. Svaki vapaj tvoga srca stiže do Onoga koji je njegov Vlasnik – Jedinog, Veličanstvenog, Vječnog, Allaha.

Neka te ne bude stid da ponosno uzvikneš da si muslimanka. Pogotovo danas kada su se hijene okupile da rastrgaju vjernička srca, kao da će na taj način oduzeti ljubav prema Allahu. Uspravno stani i svima reci da si ponos svojih roditelja, smiraj svome mužu, uzor svojoj djeci,  pouka svim  ljudima. I nemoj dozvoliti da budeš zamijenjena boljom. Budi najbolja.

 

Suada Husić

Kad bi znale

3

Kad bi one znale šta je hidžab,
trčale bi da ga na svoje glave stave.
Da pokriju svoja tijela.
Izmučena izgladnjivanjem,
utezanjem
pokazivanjem.

Kad bi samo znale kolika je radost
jutrom, sa bismilom, pokriti se
U dunjaluk koraknuti. Zaštićeno.
Pod zaštitom Onog koji čuva.
Kad bi znale šta je milost,
hrlile bi Milostivom.
Kad bi znale šta je duša,
gasile bi njene žeđi.
Potčinile je Gospodaru.
Kad bi znale ljepote sabaha i noćnog namaza,
sa sedžde ne bi ustajale.

Kad bi znale, Kur'an koliki imetak je.
iz ruku ga svojih ne bi ispuštale.
Kad bi se Allahu pokorile,
Svijet bi u rukama svojim držale.
Dunjaluk bi bio samo stanica,
a ne krajnji cilj.

Kad bi znale da je praška samo praška dunjalučka,
sitna.
I bezvrijedna.
Ali Jedinome važna.
Toliko, da odgađa kaznu sve do pokajanja.
Toliko, da čeka da pozvoni na vrata tewbe,
pa da joj otvori vrata Dženneta.
Toliko da čeka da Njemu, Uzvišenom, na sedždu padne.
A niko osim Njega sedždu ne zaslužuje.

Suada

 

 

Zamke ljubavnih veza

2

Islam se dobro pobrinuo za ženu. Sačuvao ju je od svih pokušaja oskrnavljanja njene ličnosti. Njenog dostojanstva. Islam je dao ženi posebno, visoko mjesto u porodici i društvu. Samo jednom Omerovom, radijallahu anhu, rečenicom se može uvidjeti vrijednost žene muslimanke:  “Žene odgajaju polovinu društva u svom krilu, a same čine drugu polovinu.

Jedina ispravna ljubavna veza jeste brak.

Allahova je to volja i Njegovo naređenje. Gospodar zna šta je štetno a šta dobro po Njegovog roba. Ne oholimo se zabludama koje nam se serviraju.

Nisam jedina koja se zapetljala u mreži sopstvenih emocija tragajući za onim jednim čistim – osjećajem pripadnosti. Nisam jedina koja je „tražeći“ princa na bijelom konju ostala zatočena u dvorcu ozlojađenosti. Allahovom milošću dobila sam dvorac smiraja – islam.

Ne mrštite se sestrice na ove moje riječi srca. Ne pišem iz hira ni radi hvale, već rad’  Allaha, sa čijim vas imenom volim.

Rijetke su one koje su svoga princa našle od prve. Mi ostale smo lutale od jednog do drugog i u tom lutanju gazile smo trnovitim stazama razočarenja, patnje, straha… Trebaju li nam ovi osjećaji, kad nam je Uzvišeni Gospodar već odredio srodnu dušu? Davno.

Tad nismo znale da je jedini pravi oslonac kod Allaha. Ali, sada to znamo. I čuvajmo to. Allah nas voli. Neizmjerno. Zato nas je s našim rođenjem sačuvao svih zala, a mi smo nekako sve vrijeme hrlile njima. I opet smo sačuvane. Allahovom voljom.

Čemu briga? Kada se Allah brine o svemu. Svakoj pojedinosti. Sveznajući. On potvrđuje obećanje i daje sigurnost. Sve pazi i prati. Rješava i otvara. Pazi i izdržava. Branitelj. Znamo da napuštene biti nećemo, i kad nas svi sa dunjaluka ostave. Imamo Gospodara Arša. Gospodara Arša! Njemu je dovoljno samo se dovom obratiti. Zamoliti Ga. Allahu ekber. Praškice smo a Njemu smo bitne.

Ipak, zaboravimo ovo, za trenutak, i upustimo se. Nazivamo nešto ljubavlju, a ništa je naspram ljubavi El-Veduda. Pustimo da budemo obmanute, iako sve dobro vidimo. I opet, iznova. Jedina je šteta ovdje naše vrijeme uzalud potrošeno. Za koje ćemo sigurno biti pitane.

A tek potrošene emocije…

Ničeg dovoljno. Ni samopoštovanja. Ni dostojanstva. Ni samopouzdanja. A ni ljubavi prema onome koji ju je zaslužio. Prema onome kojeg nam je Allah odredio.

Zamke su to šejtanske. Zamke dunjalučke.

Slobodom smo nazvale sve što je čistoj duši zatvor. Oslobodile smo se okova okovima. I šejtana smo prokletog za prijatelja uzele. Sve svoje odaje smo mu dostupnim učinile, ni tijela više ne skrivamo, njemu se uljepšavamo. Šejtan je to. Proklet od Allaha, zanavijek. Pa i bolje je od nas zavarao. Uljepšavao zabranjeno. Pronašao je najslabiju tačku našu. Ljepotu. Dar od Allaha Uzvišenog. Šaputao je da lijepo treba da se pokaže svima. Eh, zašto umjesto kože ne pokazasmo lijepu pamet.

Voljena, sad znaš da nisi zaboravljena niti napuštena. Samo si sačuvana. Od pogleda. Dodira. Od dunjaluka. Ne tuguj. To tvoje “zarobljeništvo” zna se za koga je. I ništa nisi propustila. Umjesto izlazaka izabrala si ostanak. Uz Gospodara. Knjigu Njegovu. Suze tvoje zbog kajanja prosute bolje su nego one čiji razlog ne znaš. Uspravno stojiš naspram dunjaluka. Hrabra. Postojana. Spokojna. Nezaustavljiva. Cijeli svijet držiš u rukama jer znaš da ruke pružaš Jedinome, Vječnome. I doviš za onoga koji ti je hajr. Koji će te rukom svojom do Dženneta dovesti. Inšallah.

I ne zaboravi da „onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća.“ (Lukman, 22)

 

Suada Husić

Korak do vječnosti

2

Htjela, ne htjela vrijeme će me pojesti.
Istruhnut će moje tijelo,
zemlja nad kaburom će se osušiti
I nišane moje mahovina će pokriti.

Ostat će samo djela koja će za me svjedočiti.
Koliko sam bila lijepa – niko se neće sjećati
Kakvu korist su od mene imali – o tome će pričati.

Jesam li hranila jetime, koji će za mene dovu činiti?
Jesam li napravila česmu sa koje će živa bića piti?
Da li se iko nahranio od voćke koju sam sadila,
da zbog nje u najljepšim džennetskim baščama sjedim ja?

Da li je čedo moje naučilo od mene islam
Ili ga je napustilo mojim sebebom?
Hoće li riječi moje, ostale iza mene
biti pouka nekome
Ili samo štivo s ciljem razonode?

Bit će to pitanja koja ću postavljati sebi
kad na vrata mi pokuca gost nepozvani,
kad se približi čas povratka Gospodaru
i kad dođe vrijeme da ostanem sama u kaburu.

Prijateljstvo

1

Svaki čovjek osjeti duh prijateljstva u nekom trenutku svoga života. Stekne prijatelja. Neko još u ranom djetinjstvu, a neko tek u studentskim klupama.

I svako prijateljstvo je posebna priča. Ispunjena zbližavanjem, upoznavanjem, toleriranjem i na kraju čvrstom vezom koja se ne prekida lahko.

Čuvaš je. Njene granice. Znaš koliko daleko možeš ići i tačno znaš  trenutak kad se pali crvena lampica, pa staješ, ušutiš. Druga strana to isto vidi. I smiruje situaciju. Mijenja temu ili okreće na šalu. Zbog poštovanja.

Zna se, za prijateljicu si uvijek tu. Kad treba  pogotovo. Ali i kad ne treba, ponekad. Da budeš savjetnica, ali ne i nametnica. I da slušaš i da čuješ. Jer ljudi vole kad ih se sluša. I da pokušaš da razumiješ, a ne da osudiš. Ipak, ne nosiš ti njene cipele, ne koračaš njenim korakom. Ne nosiš teret. Zato, samo budi tu. Kao rame za plakanje. Za zagrljaj. Razumijevanje. I za ukor, ako je potrebno. Tek da oči otvori. Da ne gleda na svijet naivno.

Prijateljstvo za cijeli život, ja sam dobila u dvadeset i trećoj. Nekima možda prekasno. A meni na vakat.  U vremenu kad su se u mome životu otvarale nove stranice. Kad su se prelamali prošlost i budućnost. Nakon propalih obećanja i lažnih prijateljstava, pojavila se sasvim slučajno. Upalila je svjetlo. Moja savjetnica i rame za plakanje. I volim reći – raspršivač pozitivne energije. Ne može insan biti rastrojen a da se ona ne pojavi i da ne upadneš u njenu mašinu pozitivnosti i optimizma. Često toga nije ni svjesna.

Noći smo znale provoditi pričajući. Prepričavajući jedna drugoj životne zgode i nezgode. Kajati se zbog pogrešnih postupaka, propuštenih prilika, neispravljenih grešaka,… Znale smo i ne vidjeti se danima. Jednostavno tako. I onda opet tražile smo jedna drugu. Kao tabletu protiv bolova.

U svemu smo različite. Baš u svemu. Ali svih ovih godina vezalo nas je samo jedno – ljubav prema Uzvišenom Gospodaru. Kroz ta različita percipiranja svijeta oko sebe, naučila sam ipak da gledam stvari i s druge strane. Da stvaram nove prilike. Da se nasmijem kad je osmijeh najmanje potreban. Da ne preuveličavam probleme. I da uživam.